MSU Hymn

                             MSU Hymn

Filipino/Tagalog: “Himno ng Pamantasang Mindanao”

Music by Lucio San Pedro; Lyrics by Angelito Flores

                    Silahis ang katulad mong

                    Nagsabog ng liwanag,

                    Ng pag-asa’t hangarin

                    Ng pag-unlad

                    Ang pook ng Mindanao

                    Tinanglaw’t pinalad,

                    Nang ikaw’y isilang

                   Na dakila ang hangad.

                   Ating ipagkapuri

                   Itong pamantasan

                  Ang buhay at pag-ibig,

                 Sa kanya’y iaalay

                 Saan man naroon ay

                 Bigyang karangalan,

                 Dakilang paaralan

                Pamantasang Mindanao.